Quản trị kinh doanh

A/B Testing cho website

Áp dụng phương pháp A/B testing cho trang web kinh doanh trực tuyến của bạn

Mục đích của A/B testing là đưa ra các phương án riêng biệt, kiểm tra hiệu quả của từng phương án, rồi lựa chọn để thu về kết quả tốt nhất.

Các chỉ số kinh doanh

5 Thước Đo Quan Trọng Cần Biết Trong Bán Hàng Online

Bài viết giới thiệu về các chỉ số CAC, CR, SCA, AOV trong bán hàng online