Kiến thức chăm sóc khách hàng

Gọi điện chăm sóc khách hàng

Khung giờ vàng gọi điện cho khách hàng

InsightSquared đã phân tích hơn 10.000 cuộc gọi bán hàng để xác định thời gian tối ưu trong ngày mà bạn nên kết nối với khách hàng tiềm năng. Kết quả nghiên cứu mang lại thông tin có giá trị cho nhân viên bán hàng và các nhà quản lý, vì chúng giúp bạn biết cách tạo dựng một cuộc gọi có kết quả tốt hơn.