Người ta đội mũ để bảo vệ não, còn những đứa không có não…đội làm gì cho nóng da đầu.
Khởi nghiệp từ bàn tay trắng và gây dựng được một khoản nợ to chà bá.
Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
TỰ KỶ là gì??? Là tự mình sống hết thế kỷ.
Hát hay không bằng hay hát, hát dở chi bằng… đừng hát.
Một thời để yêu và một… đời để… trả nợ.
Ăn ít lâu no, ăn nhiều… hao của.
Học đi đôi với hành – Hành đi đôi với tỏi
Để là một người giữ chữ tín tốt nhất là đừng hứa gì cả.
Một sự thật cần phải được công nhận đó chính là… học sinh luôn thích được nghỉ học….nhưng khi cho nghỉ luôn thì không ai chịu nghỉ cả….
  Trang trước  1 2 3 4 ... 16 17 18  Trang sau