Khi cuộc đời đẩy bạn ngã, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy!
Khó khăn không trường tồn, chỉ có con người cứng rắn trường tồn.
Đừng bao giờ nói bạn đã thất bại cho đến khi đó là nỗ lực cuối cùng của bạn. Và đừng bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng của bạn cho đến khi bạn đã thành công.
Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.
Người thông minh sẽ không bao giờ ngồi gặm nhấm bi thương vì thất bại mà sẽ vui vẻ tìm cách bù đắp lại các vết thương của họ
Tôi có 3 bí quyết thành công: một là quyết không từ bỏ. Hai là quyết không, quyết không từ bỏ. Ba là quyết không,quyết không, quyết không từ bỏ
Hãy cứ chơi cho hết đời trai trẻ. Để về già lặng lẽ đạp xích lô.
Thất bại là bà ngoại thành công
Bàn tay ta làm lên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành bê tông
Non cao cũng có đường trèo Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau