Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho đừng đập nhau.
Yêu nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau đôi dép dẫu mòn cũng chia.
Hoa mọc trên tuyết vẫn tươi, người trong đau khổ vẫn cười là anh.
Người đi một nửa hồn tôi mất!! Một nửa hồn kia …… đứng chửi thề!!!
Tóc em dài em cài hoa bí, Miệng em cười như ngựa hí trường đua.
Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ, Chơi mà không học bán rẻ tương lai. Thôi thì ta chọn cả hai, Vừa chơi vừa học tương lai huy hoàng
Trăm năm kiều vẫn là kiều. Nên lần đầu khó là điều tất nhiên.
Bạn đừng đi tìm người hoàn thiện, vì không có ai hoàn thiện cả. Chỉ khi bạn yêu họ, họ mới hoàn thiện.
Để yêu một người đã khó, để đá nó càng khó hơn.
Ăn chọn nơi, chơi chọn hàng, lang thang chọn địa điểm.
  Trang trước  1 2 3 ... 15 16 17 18  Trang sau