Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
Bạn sinh ra là một nguyên bản. Đừng chết đi như một bản sao
Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh
Ba người cùng đi, tất có một người là thầy ta, chọn người hay mà bắt chước, người dở mà sửa mình.
Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý.
Ở đời có 3 điều đáng tiếc: Một là việc hôm nay bỏ qua Hai là đời này chẳng học Ba là thân này lỡ hư.
Nếu chúng tôi là đội ngũ tốt và biết mình muốn gì, mỗi người trong chúng tôi có thể đánh bại cả mười người.
Tập hợp cùng nhau là điểm bắt đầu. Gắn bó cùng nhau là tiến triển. Làm việc cùng nhau là thành công.
Tin tưởng là biết rằng khi một thành viên thúc ép bạn, người đó làm vậy bởi anh ta quan tâm tới cả đội ngũ.
Không ai trong chúng ta thông minh như tất cả chúng ta.
  Trang trước  1 2 3 ... 47 48 49 50  Trang sau