Người thông minh sẽ không bao giờ ngồi gặm nhấm bi thương vì thất bại mà sẽ vui vẻ tìm cách bù đắp lại các vết thương của họ
Tôi có 3 bí quyết thành công: một là quyết không từ bỏ. Hai là quyết không, quyết không từ bỏ. Ba là quyết không,quyết không, quyết không từ bỏ
Hãy cứ chơi cho hết đời trai trẻ. Để về già lặng lẽ đạp xích lô.
Thất bại là bà ngoại thành công
Bàn tay ta làm lên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành bê tông
Non cao cũng có đường trèo Đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi
Trời nào có phụ ai đâu Hay làm thì giàu, có chí thì nên
Năng làm thì nên
Lao động là vàng
Kiến tha lâu đầy tổ
1 2 3 4 5  Trang sau