Sự khác biệt giữa những người thành công và những người thất bại không phải ở sức mạnh, kiến thức hay sự hiểu biết - mà chính ở ý chí.
Sức mạnh không đến từ thể chất. Nó đến từ ý chí bất khuất
Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên
Không có tài năng vĩ đại nào thiếu đi được ý chí mạnh mẽ.
Người có ý chí vượt qua tất cả sự nặng nhọc có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào.
  Trang trước  1 2 3 ... 23 24 25