Một người phụ nữ “Toàn diện”: Sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện
Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng
Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại
Ở đời lắm cảnh éo le, nhân sâm thì ít rễ tre thì nhiều
Chúng ta là những người bạn thân, thân theo kiểu thân ai người ấy lo
Anh muốn viết tên em ngàn lần lên cát, cho sóng tát vỡ mặt em ra
Sống ở đời phải nhẫn nhục với kẻ mạnh, nhẫn nhịn với kẻ liều và nhẫn tâm với kẻ yếu
Chết thì chôn, nông thôn lại đẻ, nhà trẻ lại chăm, năm sau lại chết…
Khoa học đã chứng minh: Nhìn vào tiền là thấy rõ hơn
Con nhà lính, tính nhà nông, biết cảm thông, dễ rung động… mỗi tội hay nói phét.
  Trang trước  1 2 3 ... 23 24 25  Trang sau